Video

MEET UP

$ 4,383,960.00

MEET UP + EXPANSION MICS

$ 4,801,650.00

GROUP

$ 5,344,290.00

GROUP BUNDLE (EXPANSION MICS)

$ 6,680,660.00

RALLY PLUS

$ 12,526,535.00

Group 700 EagleEyeIV-12x camera

$ 67,170,264.00

Group 500 EagleEyeIV-12x camera

$ 44,417,345.00

Group 500 EagleEyeIV-4x camera

$ 38,764,250.00

Group 500 EagleEye Acoustic cam

$ 28,265,594.00

Group 310 EagleEyeIV-12x camera

$ 31,630,557.00

Group 310 EagleEyeIV-4x camera

$ 25,304,458.00

Group 310 EagleEye Acoustic cam

$ 13,555,945.00